153. Svenskarna och Internet 2022. Vad händer i sociala medier?

Den 11e oktober så släppte Internetstiftelsen 2022 års upplaga av Svenskarna och Internet. Julafton för alla oss som arbetar i den digitala sfären och som vill veta mer om hur  användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi har fått äran att grotta ner oss i kapitlet om sociala medier och diskuterar runt det vi ser att siffrorna visar, utvecklingen under de senaste året och hur vi bör tänka framåt om trenden fortsätter. Det är mycket som är samma, en del som är en naturlig utveckling och några saker som förvånande. Som att det som låter mest kanske inte nödvändigtvis är störst. Hoppas att ni gillar avnittet. 

Bild: Erik Mclean on Unsplash

Länkar: 

Svenskarna och Internet: https://svenskarnaochinternet.se/

Svenskarna och Internet Live: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDs7N_g_eibubteQviB1VDWIi6zPIKGO

The silent switch: https://doctorspin.net/silent-switch/

Våra tidigare sju poddar om Svenskarna och internet: https://soundcloud.com/socialbydefault/sets/svenskarna-och-internet