Passion, kunskap och inspiration om sociala medier och digitala varumärken!

Två personer som delar både passionen och kunskapen om sociala medier och digitala varumärken. Det är #socialbydefault.

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt har valt att tillsammans driva ett koncept som kallas #socialbydefault.

Vi hjälper företag och organisationer att arbeta strategiskt med digital transformation, sociala medier och digital pr.

Vårt erbjudande består av föreläsningar, workshops, strategiproduktion respektive kontinuerligt stöd på olika sätt.

”Social by default” – för sociala medier måste genomsyra inte bara digital kommunikation utan också varumärke, sälj och företagskulturen. Det digitala är idag folkligt, att skapa en Facebooksida är att vilja bli inbjuden i människors vardagsrum och att skapa ett visuellt språk och använda storytelling är nödvändigt. Mixen mellan de egna, de förtjänade och köpta medier måste du kunna på dina fem fingrar.

Företag och organisationer går igenom en av de största förändringarna som vi sett på mycket länge. En digital transformation som påverkar såväl varumärket som sättet att kommunicera och marknadsföra sig. Det är en viktig tid och att träffa rätt, skapa rätt förutsättningar, öka sin egen kunskap och få till solida och stabila strategier är nödvändigt.

Social by default är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deepedition DigitalPR. Konceptet bygger på att arbeta med utveckling och utbildning runt den digitala transformation som vi idag står mitt i. Content marketing, sociala medier och digital pr utifrån varumärkets och kundens verklighet.

Varför ska ni välja oss?

Vi har tillsammans utvecklat ett mycket starkt erbjudande när det gäller insikt, strategi och operativt genomförande. Tillsammans är vi det starkaste kortet när det gäller att bygga strategier för digitala varumärken och sociala medier. Vi kan komma och inspirera er till att ta steg in mot den sociala medie-vardag som alla är på väg in i, vi kan arbeta tillsammans med er för att hitta ert innehåll, er positionering, ert existensberättigande i en digital vardag.

Vår styrka ligger i att vi hela tiden arbetar tillsammans och kompletterar varandra. Som personer är vi ständigt nyfikna men samtidigt alltid med en kritisk och analytisk blick. Vi har båda också arbetat länge inom marknadsföring och inom digitala medier vilket ger oss en överblick och djupare insikt.

Som föreläsare och inspiratörer är två personer också roligare att lyssna på. Vårt mål är alltid att skapa en upplevelse när vi jobbar med våra föreläsningar, utan att tappa bort kunskap och insikt som är de värden som vi hela tiden vill ge vidare. Dynamik, passion och kunskap.

När vi arbetar med strategiska projekt utgår vi alltid från workshops och en process som är nära kunden – och hela tiden med fokus på att skapa bättre förutsättningar för varumärkets digitala existens, affärer genom att arbeta med sociala medier respektive stabilt operativt genomförande.

Vill du veta mer om oss som personer så läs gärna vidare!

Boka oss!

Riktpris för föreläsningar, workshops och utbildningar:

  • 1-2 tim föreläsning 20 000 kr ex moms, resor och hotell
  • Halvdag 35 000 kr ex moms, resor och hotell
  • Heldag 50 000 kr ex moms, resor och hotell

Längre utbildningar offereras separat.

 

Strategiprojekt respektive coaching offereras individuellt då dessa ofta är unika. Workshops ingår ofta i dessa och offereras som en del av dessa.

 

Hör gärna av dig till deeped@socialbydefault.se eller 0706480861 så får du veta mer.

Eller prata med oss på Twitter: @deeped eller @sanasilb.

Följ vår Facebooksida Socialbydefault där vi postar nyheter inom området med korta analyser. Läs också gärna Deepeds blogg DigitalPR där vi kontinuerligt skriver längre texter om digital transformation och sociala medier. Lyssna på vår podcast Social by default.