Generativ AI, ChatGPT som work husband och en framtida ocean av innehåll

Redan i förra avsnittet började det bubbla runt generativ AI, och sen dess har det varit en veritabel flod av nya tjänster, diskussioner om AI kommer döda oss och massor däremellan. Vi satte oss och pratade igenom hur vi förhåller oss till den nya verkligheten – både som professionella men också utifrån sociala mediearbete. Ett samtal om allt från märkning, till om det ska heta prompt eller brief till hur vi tror det kommer påverka framförallt innehållsproduktionen och möjligheten till räckvidd framöver. Ett skrapande på ytan av den nya verklighet vi alla kommer att möta ganska snart. 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/16/how-ai-transforms-social-media/?sh=2e36711b1f30 
https://www.resume.se/blogg/det-har-har-hant-pa-internet/vad-behover-vi-tanka-pa-nar-vi-anvander-ai/
https://www.hopperhq.com/blog/ai-in-social-media/
https://sverigeskommunikatorer.se/kunskap/nyheter/sa-anvander-du-ai-for-att-optimera-dina-sociala-medier/
https://www.resume.se/blogg/sociala-medierbloggen/kommer-ai-ersatta-social-media-managern/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7018504329196134400/