138. Året som chockdigitaliserade svenskarna – Sociala medier i Svenskarna och internet 2020.

2020-års upplaga av Svenskarna och internet släpps idag (15 dec 2020) – rapporten som görs av IIS och kartlägger svenskarnas digitala liv. Vi fick förtroendet att läsa rapporten i förväg, och i det här avsnittet går vi igenom vad som hänt i sociala medier under 2020: året när ingenting var som vanligt och allt blev digitalt. Hur har Coronapandemin påverkat vårt digitala beteende? Tog TikTok över Sverige? Och hur har det gått med det dagliga användandet av Facebook? Vissa siffror är inte så förvånande, andra är inte alls vad vi trodde att de skulle vara. Ett som är säkert är att sociala medier är i allas telefoner, i allas medvetande och i allas vardag.

Hela undersökningen finns (fr o m kl 9.00) på svenskarnaochinternet.se