129. På behörigt avstånd – sociala medier i Coronans fotspår

Vi går in i maj, och den tredje månaden där vi försöker navigera under de restriktioner som följer Corona-pandemin. Flera länder i världen är fortfarande under lockdown, och sociala medier är där vi praktiserar fysisk distansering, men digital socialisering. Vi pratar vidare om hur sociala medier påverkas och påverkar vår karantän. Vår användning av plattformarna fortsätter att öka, och vi ser hur kommunikationen från företagen förändras ytterligare. Det onormala börjar bli normalt. Men hur blir det sen? Vad lär vi oss av det vi upplever och ser. Vi diskuterar vidare utifrån våra egna erfarenheter och utifrån den statistik som nu börjar komma runt användningen och utfallet.

Simon Kemps datadump runt internet och sociala medier  

Visualcapitalist visualiserar mediaanvändning under Covid-19

New York Times genomgång av internetanvändning i samband med Corona

Google har samlat några trevliga exempel

Engagement under Covid-19

Wunderman Thompson Intelligence har gjort två genomgångar runt Covid-19 och beteenden:  Social media Metamorphosis respektive Combatting Loneliness

Quarantine Chat

Quarantine Together