Workshops och coaching

Workshops. Social by default anlitas av företag och organisationer för att vara stöd och genomföra workshops i olika former när det gäller att arbeta med digital transformation och sociala medieutveckling. Exempelvis kan det handla om förstudier till ny webbplats, stöd i intern utveckling av digital strategi.

Vi gör också utbildningsworkshops där vi tillsammans med deltagarna arbetar med allt från digital marknadsföring, krishantering eller andra delar.

Varje workshop utvecklas i samråd med beställaren och kan vara allt från halvdag till flera dagar.

Pris efter överenskommelse gäller.

Coaching. Att kontinuerligt ha Social by default som bollplank i det operativa arbetet med sociala medier har många efterfrågat. Vi har flera sådana uppdrag som kan se lite olika ut. Två olika delar innefattar vårt erbjudande som man sedan kan mixa utifrån det egna behovet:

  • Avstämning och strukturerat stöd. Genom att med jämna mellanrum avsätta tid för att diskutera det som varit och vad som kommer tillsammans med oss effektiviseras arbetet inom sociala medier. Allt från per månad till kvartal kan sådana projekt gå. Vi ser helst att man avser att göra det under minst ett år för att skapa en kontinuitet och en bra modell baserat på varje kunds behov. Kan ske online.
  • Tillgänglighet och akut stöd. Vi erbjuder också möjligheten att fungera som akut stöd i exempelvis större händelser respektive kortare inhopp runt kampanjer etc. Detta bygger helt enkelt på att vi finns där inom kort tid för att ge råd och stöd i akuta lägen. Sker alltid online.

Pris för strukturerat stöd per månad respektive pris för akut stöd per timme.