Strategi- och policyarbete

Strategi för sociala medier. Social by default har genomfört ett antal projekt där vi producerat sociala mediestrategier för företag och organisationer. Varje strategi är unik och sätts utifrån behov, utmaningar och digital mogenhet som företaget eller organisationen har. Strategin fungerar som ett ramverk för fortsatt arbete inom företaget/organisationen.

Strategiprocessen:

  1. Researcharbete inklusive audit av företagets/organisationens digitala ekosfär.
  2. En eller flera workshops med företaget/organisationen.
  3. Strategiproduktion.
  4. Revision genom kortare workshop med beställare respektive revidering av strategidokument.

Social by default kan också sedan bidra med stöd och coaching runt fortsatta implementeringen respektive operativt arbete.

Samma process arbetar vi med när det gäller större digitala strategier respektive i samband med framtagande av sociala mediepolicies.

Kostnad: från 75 000 kronor. Varje projekt inleds med kortare samtal och behovsfångning vilket sedan ger en plan och en offert.