Bygga varumärke i sociala medier

Bygga varumärke i sociala medier. Strategi, taktik och operativt arbete för ett sociala mediearbete. Vi utgår från både de beteendeförändringar och de nya förutsättningar som företag och organisationer ställs inför.

Utmaningen att bygga ett socialt varumärke innebär att man måste förstå varför, vem, vad och hur företaget ska använda sociala medier.

  • Kunskap om sociala medier och konsumenterna. Varför är det viktigt? Vad är det och hur kommer det bli? Vi går bland annat igenom varje kanal; vad innebär det, hur används de och vilken logik ligger bakom våra beteenden på sociala medier. Vi tittar på hur de används i olika delar av samhället och visar på inspirerande exempel.
  • Strategi för sociala medier. Vad behöver man tänka på för att skapa en riktigt bra långsiktig strategi för sociala medier. Genom att arbeta utifrån en strategisk mall tittar vi på hur man som kommunikationsansvarig kan skapa en hållbar grund för arbete med sociala medier som en del av hela marknadskommunikationen.
  • Taktik för sociala medier. Hur skapar man bra innehåll? Hur arbetar man för att utnyttja sociala medier på bästa sätt i vardagen. Vi tittar på olika former av innehåll och då självklar mycket inriktat mot att skapa så hög grad av spridning som möjligt. Visuell storytelling, rörlig bild, realtidsdialog och Facebookuppdateringar.
  • Operativt arbete. Att planera sin kommunikation är viktigt även på sociala medier. Vi ger ett antal bra modeller för att arbeta strukturerat varje dag. Vi pratar också  monitorering, mätning respektive att hantera kommentarer med mera.

Målgrupp är personer som jobbar eller ska arbeta med sociala medier respektive övergripande kommunikation.

Kursen kan delas upp i en halvdag, en heldag eller två dagar.

Pris efter överenskommelse.