Sociala medier grundkurs

Sociala medier: Vad är det? En utbildning som rakt av går igenom sociala medier. Vi tittar på varför de är viktiga, vilka de är och hur de kan användas. Målgrupp är de som behöver en grundkurs runt sociala medier. Allt från hela företaget till personer som känner att det är dags att lära sig det här med sociala medier. Utbildning på 1-3 timmar där längre innebär djupare ingång i den specifika bransch/segment uppdragsgivaren finns inom. 25 000 kr ex moms och resa.

Sociala medier: Så gör du. Vi har också workshops om strategi, taktik såväl som runt storytelling eller digital pr. Dessa bygger vi tillsammans med beställaren. Här jobbar vi med att tillsammans med deltagarna arbeta med ämnet. En halvdag per workshop. Kostnad: 20 000 kr ex. moms och resa.