Disposable media och Superlive – en kurs om nya snabba sociala medier

Under senaste året har Snapchat utmanats i sin ställning som ett disposable social media (sånt som inte sparas). Facebook har skapat nya funktioner för både Messenger såväl som för Instagram där Instagram Stories ökar sin användarbas exponentiellt. På samma sätt har live-sändningar blivit en stor succé där Twitters Periscope utmanas av såväl Facebook Live som Instagram Live. Det senare är också första gången där live och disposable media möts: allt försvinner efter avslutad sändning.

Social by default har länge arbetat med sociala medier och ser nu att vi går in i ett nytt skede där de traditionella sociala medierna utvecklar nya format och nya funktioner men också utmanas av plattformar som inriktar sig på att ta platsen hos de målgrupper som gillar snabbare och mer underhållande innehåll.

Den här kursen inriktar sig mot de som arbetar med innehåll i sociala medier i företag och organisationer. Den ger både strategi och taktik för disposable media och livesändningar liksom en modell för att arbeta med både disposable media och live-sändningar.

Kursen är på 3 timmar och ges av Social by default. Kostnad för kursen är 30 000 ex moms. Resor/boende tillkommer vid behov.

Kursen kan ges i storgrupp och då mer av utbildningsformat eller i mindre grupp och då möjlighet till labb och testning.

– Vad innebär superlive och disposable media
– Översikt över den digitala spelplanen
– Översikt över innehållsmatrisen i ljuset av den nya spelplanen
– Målgrupper och förstå fenomenet
– Plattformarna:
– Facebook som multi-tool: hur använda de olika formaten för att knyta samman och skapa en helhetsupplevelse av varumärket
– Instagram som multi-tool: hur använda de olika formaten för att knyta samman och skapa en helhetsupplevelse av varumärket
– Snapchat och andra disposable media: hur förhålla sig och hur använda och skapa upplevelse
– Periscope och andra live-social media: hur förhålla sig och hur använda och skapa upplevelse
– Planering, resursbehov (personella och tekniska) och operationalisering av disponible media och live enligt synergimodell och lanseringsmodell.